Pertubuhan SAHABAT adalah sebuah entiti mualaf yang berdaftar dengan ROS merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), tidak berasaskan keuntungan dan bergerak secara sukarela. Fungsi utama SAHABAT ialah mencari DANA untuk survival Pusat Bimbingan Teratak Fitrah, Rumah Kebajikan Likas dan menggerakkan Khidmat Sosial (amal jariah) serta memenuhi objektif penubuhan SAHABAT. Pusat ini mendapat dokongan yang padu dari JHEAINS, JAKIM, PZS (MUIS), CONCERN (Majlis Gabungan NGO Islam Sabah), NGO, pendakwah bebas dan lain-lain. SAHABAT boleh dihubungi di teratakfitrah@yahoo.com.

Tuesday, December 27, 2011

DIJEMPUT HADIRSEMUA AHLI SAHABAT DAN PELAJAR SERTA KELUARGA DIJEMPUT HADIR.

31 DES 2011
SABTU
8PAGI- 3 PETANG
PANTAI TANJUNG ARU
KOTA KINABALU

Friday, December 16, 2011

Teruskan perjuangan...BANGKITLAH

Ya Allah...
Mata ini menyaksikan segala duka perit itu...
Tangisan kecil itu umpama titisan hujan yang membasahi bumi gersang...
Berlari-lari anak-anak kecil itu tanpa tujuan tanpa panduan tanpa sokongan...
Ibu... ayah...

Ya Allah...
Di mana penyelamat tubuh kecil ini Ya Allah?
Khabarkan pada mereka bahawa anak-anak kecil mereka sedang menderita,
terluka...

Jangan....

Cukuplah...
Letusan, tembakan itu menakutkan anak-anak ini...
Jangan kau dekati mereka,
Jangan kau ganggu anak bangsa harapan dunia ini lagi...
Wahai anak bangsa bakal pengemudi bahtera dunia...
Jangan kau sedih lagi...
Jangan kau berteriak mencari sekujur tubuh yang telah tiada..
Ibu ayahmu telah tiada si kecil..
Mereka bertemu Allah....
Mereka telah kembali kepada Penciptanya....

Dan kamu,
anak-anak yang berdiri di bawah tiang agama yang padu...
Larilah... larilah...
Larilah mengejar sinar keamanan itu...
Jangan kau toleh apa yang berlaku...
Jangan kau imbas dentuman sumbang di bumi mu ini...
Pergilah...
Pergilah membawa harapan dunia...
Bangunkanlah agama kita....
Tegakkanlah payung Islam...
Hanya kau yang kami harapkan...
Allahhuakbar.....

-Artikel Iluvislam.com: http://www.iluvislam.com/karya/puisi-kreatif/2589-ayuh-bangkitlah.html

Thursday, December 15, 2011

Jadual 17.12.11

Najwa... tukang jadualklik kiri 2 x untuk pembesaran jadual

Sunday, December 11, 2011

Prosedur Memeluk Islam Di Sabah


Prosedur memeluk islam di Sabah Malaysia

Komen anda »

CARA MEMELUK ISLAM DI NEGERI SABAH MALAYSIA

Siapakah yang dinyatakan sebagai ‘Orang Islam’

Seorang yang menganut islam Seorang yang salah seorang atau kedua-dua ibubapanya pada masa kelahiran orang itu adalah Islam Seorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam. Seorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 69 Enakmen Majlis Ugama Islam Sabah 2004.

Tafsiran Muallaf Seseorang yang baru memeluk agama Islam di bawah seksyen Enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004

PROSEDUR PENGISLAMAN (MEMELUK ISLAM)

PERKARA (1) SYARAT:

Hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Mereka yang berumur dibawah tahap yang disyaratkan (18 tahun) dan ingin memeluk agama Islam hendaklah terlebih dahulu mendapat keizinan/ kebenaran daripada ibubapa atau penjaganya. Mengemukakan salinan Sijil kelahiran yang disahkan (bagi yang dibawah umur sahaja).

PERKARA (2) PERSEDIAAN:

Sebelum disyahdahkan ( diislamkan ) hendaklah memastikan perkara berikut:

Mengisi dan melengkapkan 2 keping borang yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Menyediakan 3 keping gambar terbaru ukuran lesen memandu atau paspot dalam bentuk berwarna / hitam putih (bersongkok bagi lelaki dan bertudung bagi perempuan). Menyediakan / membuat surat akuan bersumpah yang sah yang ditandatangani dan dicop rasmi oleh Yang diPertua Mahkamah Sesyen / Pesuruhjaya Sumpah. Menyertakan / menyediakan salinan asal Kad Pengenalan atau Paspot yang belum tamat tempohnya yang diperakui dari salinan asal.

Contoh Sijil Pengesahan Islam. Contoh Kad Islam.

Kehendak-kehendak bagi pemelukan Agama Islam:

Seksyen 69 (1) menetapkan kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang : -

(1)(a) Orang itu mestilah mengucapkan Dua Kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas ;

(1)(b) Pada masa dia mengucapkan Dua Kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna

Sumber: JHEAINS

Diambil dari web:

http://1khalifah.wordpress.com/2011/07/07/prosedur-memeluk-islam-di-sabah-malaysia/

Sunday, December 4, 2011

Apa itu Koperasi?

Eco camp Koperasi Mukim Batu Putih Kinabatangan Bhd (KOPEL)


Homestay KOPEL


Koperasi ialah sebuah pertubuhan sosio-ekonomi yang didaftarkan di bawah Akta 502
(Akta Koperasi 1993) Malaysia. Pertubuhan ini dianggotai, dimodali dan ditadbir oleh
sekumpulan manusia berasaskan semangat dan usaha kerjasama untuk memajukan
kepentingan ekonomi dan sosial anggota-anggotanya.
Dalam ertikata lain, koperasi merupakan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan yang bertujuan membantu dan meringankan beban anggota-anggotanya. Selain mendapat pulangan dalam bentuk dividen, anggota-anggotanya juga menikmati harga
yang lebih murah dari pasaran dan kemudahan-kemudahan khas seperti pinjaman dan
sebagainya, bergantung kepada koperasi yang dianggotainya.
Sesebuah koperasi ditadbirselia oleh sepasukan Anggota Lembaga yang dilantik secara demokrasi pada Mesyuarat Agung yang biasanya diadakan selepas tiap-tiap akhir tahun kewangan sesebuah koperasi itu. Seorang Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari akan dilantik untuk mentadbir koperasi itu. Lantikan dibuat bedasarkan pada calon yang mendapat undi terbanyak. Setiap anggota berhak mencalonkan seseorang daripada kalangan anggota untuk jawatan Anggota Lembaga.

Perbezaan Koperasi dengan Syarikat Berhad

• Sesebuah koperasi ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya manakala tujuan penubuhan sesebuah syarikat adalah untuk mencari keuntungan semata-mata.
• Hak milik sesebuah koperasi adalah kepada anggota-anggotanya manakala
sesebuah syarikat dipunyai pemegang saham syarikat tersebut.
• Kawalan sesebuah koperasi dijalankan bedasarkan sistem demokrasi, berasaskan
kepada satu anggota, satu undi.
• Kawalan sesebuah syarikat berhad pula dijalankan bedasarkan jumlah saham yang
dipunyainya.
• Keuntungan sesebuah koperasi dikongsi dikalangan anggota-anggotanya manakala bagi sesebuah syarikat pula, keuntungan dibahagikan antara pemegang-pemegang saham.
• Nilai saham seseorang anggota koperasi adalah tetap dan boleh dikeluarkan semula. Saham sesebuah syarikat tidak boleh dikeluarkan semula dan nilainya tidak menentu.
• Pertubuhan koperasi tertakluk kepada Akta Koperasi manakala syarikat tertakluk
kepada Akta Syarikat.
Nilai dan Prinsip
Kedai Koperasi yang diasaskan oleh Para Perintis Rochdale mengamalkan beberapa prinsip yang juga menjadi asas kepada sesebuah pertubuhan koperasi. Seiring dengan arus perubahan semasa, prinsip-prinsip tersebut dikaji dan diperbaharui untuk mengekalkan relevansi terhadap gerakan koperasi sedunia secara keseluruhan.
Prinsip-prinsip berikut disytiharkan di Manchester, United Kingdom pada 23 September
1995.
1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka
Koperasi adalah sebuah organisasi sukarela, terbuka kepada sesiapa sahaja yang boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkannya dan rela menerima tanggungjawabsebagai anggota tanpa mengira jantina, perbezaan sosial bangsa, fahaman politikmahupun agama.
2. Kawalan Demokrasi oleh Anggota
Koperasi adalah organisasi berasaskan demokrasi, dikawal oleh anggotanya sendiri secara melibatkan diri dengan aktif dalam membuat polisi dan keputusan. Lelaki dan wanita, yang dilantik sebagai wakil adalah bertanggungjawab terhadap anggota-anggotanya. Bagi Koperasi asas, anggota-anggota mempunyai hak mengundi yang sama(satu anggota satu undi) dan koperasi di peringkat yang lebih tinggi turut mengamalkan dasar berbentuk demokrasi.

3. Penglibatan Anggota Dalam Kegiatan Ekonomi
Anggota-anggota memberi sumbangan samarata kepada modal koperasi dan mengawalnya secara demokrasi. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada modal tersebut adalah harta bersama koperasi. Anggota-anggota selalunya menerima gantirugi yang terhad, jika ada, keatas modal yang disumbangkan sebagai sebahagian daripada syarat menjadi anggota. Anggota-anggota menyediakan peruntukan kewangan untuk satu-satu tujuan atau kesemua tujuan yang berikut: memajukan koperasi dengan menyediakan rezab, dimana sebahagian daripada rezab tersebut tidak boleh dibahagi-bahagikan, disamping memberi faedah kepada anggota mengikut jumlah transaksi mereka dengan koperasi dan menyokong lain-lain aktiviti yang dipersetujui oleh anggota.
4. Kebebasan dan Autonomi
Koperasi adalah organisasi berdikari dan bercirikan autonomi yang dikawal oleh anggotanya. Jika mereka memasuki mana-mana perjanjian dengan lain-lain organisasi, termasuk dengan kerajaan, atau menambah modal daripada sumber luar, mereka berbuat demikian di atas syarat-syarat yang memastikan kawalan demokrasi masih di tangan anggota disamping masih dapat mengekalkan taraf autonominya.

5. Pendidikan, Latihan dan Maklumat
Koperasi menyediakan pendidikan dan latihan untuk anggotanya, lembaga yang dipilih, pengurus dan pekerja agar mereka boleh menyumbangkan secara berkesan kepada kemajuan koperasi. Koperasi menyampaikan maklumat kepada orang ramai terutama golongan belia dan ketua-ketua masyarakat berhubung perihal dan faedah berkoperasi.

6. Kerjasama Antara Koperasi-Koperasi
Koperasi membantu anggotanya secara lebih berkesan di samping mengukuhkan gerakan koperasi dengan cara bekerja bersama-sama di peringkat tempatan, wilayah, nasional dan antarabangsa.

7. Prihatin Terhadap Komuniti
Di samping menumpukan kepada keperluan anggota-anggotanya, koperasi juga berusaha untuk membangunkan masyarakat secara mampan melalui dasar-dasar yang diterima oleh anggota-anggotanya.
by: TF Kartina Abdullah
(sumber: http://www.scribd.com/doc/8721232/Apaitukoperai)

Selamat Datang